Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Nu du lägger en beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I och med det godkänner du att jag lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Dina uppgifter hanteras konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part utan ditt godkännande. Du kan när som helst be att få dina uppgifter ändrade eller borttagna.

Våra kontaktuppgifter hittar du i sidfoten nedan.

© Copyright 2020 Art Rautio.